Các bạn biết đấy khi các bạn kinh doanh trên internet thì việc xây dựng cho mình một nền móng vững chắc để từ đó phát triển kinh doanh là rất quan trọng. Và hôm nay tôi chia sẻ với các bạn về “cách xây dựng nền móng kinh doanh trên internet”. Dưới đây là
Read More
Đầu tiên bạn phải biết tại sao mình chưa giàu. Phần lớn những người được hỏi có khuynh hướng trả lời như sau: “Tôi không có vốn”, “Tôi quá già/trẻ”, “Tôi không đủ thông minh”, “Tôi không có cơ hội”, “Tôi chẳng biết gì về tài chính”, “Tôi sợ gặp rủi ro”, “Tôi thường đưa
Read More